de gistfabriek in Delft

Jamsesssie thuis in Zeeland met de gitaristen Rink en Ron, mei 2018


Zoals de gistfabriek in Delft 

gezien vanuit de trein  

zo zou ik ook wel willen zijn 


daar zie ik dat alles naadloos past,  dat er geen losse einden zijn

stoom niet ontsnapt uit de verkeerde pijpen

kleppen zich openen en anderen zich weer tijdig sluiten

buiten langs de hoge muren banen buizen zich een weg

ze lopen waar ze moeten zijn als in een machtig stalen weefgetouw

ik weet de warboel is slechts schijn  ‘t loopt en luistert hier naar plan

’n ingenieus ontwerp met innerlijke samenhang


Zoals de gistfabriek in Delft

gezien vanuit de trein

zo zou ik ook wel willen zijn 


geen scheuren en geen vlekken, geen naden die lekken

geen valse lucht uit foute pijpen

de rode draad ferm in de hand en 

dat mijn mond in de juiste kleur geverfd 

zich op het passende moment opent en weer sluit

dat woorden die slecht vallen niet naar buiten komen

en de goede er op tijd weer uit 

dat mijn bewegen en mijn handelen zich schikken
naar een best patroon, een beter plan 

dat door iedereen te lezen en glashelder is


ja, zo zou ik ook wel willen zijn

zoals de gistfabriek in Delft

gezien vanuit de trein

 

ciesmeinders.nl.

geschreven in de jaren 80 van de vorige eeuw, toen de trein nog bovengronds de fabriek passeerde

een gedicht om hardop voor te lezen