We hebben u nodig, ook u!

Vannacht dacht ik aan processierupsen, traag en harig! Met onze ronde koppen lopen we mond aan kont. In ‘t gelid achter elkaar aan. De eerste in de rij bepaalt hoe de route verder loopt bij een obstakel. Zonder elkaar los te laten kruipen we verder. Als ons iets in de weg staat kruipen we er gewoon overheen. We vormen een dikke harige klont. We krijgen ‘t benauwd maar blijven toch bij elkaar. Een gedrogeerde zacht bewegende harige brij. We houden ons aan elkaar vast. We lopen te hoop, letterlijk. We kruipen op, over en onder elkaar door.  Wij politici, wij bestuurders.. Boven blijven, altijd boven blijven. Even met de voelspriet naar opzij en weten dat de ander met ons opklimt.  Even een media momentje? Het werd die iconische foto, druipend van  zelfgenoegzaamheid. De eerste minister en de minister van gezondheid, de ronde koppen dicht bijeen, elkaar betrommelend (vóór Corona-tijd?).  Ze hebben ‘t goed, de politici eromheen ook en lachen blij. Ons Soort Mensen. Positief. We zorgen goed voor onszelf, maar ook voor elkaar. Het eigenbelang houdt hen bezig, hoe krijgen we straks een baantje van de zakenlui voor wie we de dingen nu even goed moeten regelen. Maar eerst wil de knagende, harige massa straks na de verkiezingen comfortabel verder kruipen. Mooi in processie blijven lopen! Meewerken aan ‘t Zeeuws Deltaplan voor diversiteit. Vijftien A-4tjes met concrete anti-discriminatore acties. Elke actie een noodzakelijk voorwaarde om inclusieviteit te realiseren. Het ‘advies’ aan iedere gemeente in Zeeland om uit ‘n  soort menukaart ‘n vastgesteld minimum aantal acties te kiezen. Dit is veel te vrijblijvend. De uitvoering van de acties moet gewoon afgedwongen worden. Het insluitende  denken moet aangeleerd worden. Het uitsluiten moet stoppen. Thuis en op school. We moeten ook een gezond nationalistisch gevoel ontwikkelen. Gezond wil zeggen dat we ons verbinden met alle inwoners van Nederland. Dat de Friezen niet overhoop gaan liggen met de Hollanders, of dat er narigheid ontstaat tussen moslims en christenen. Dán pas zal het mogelijk zijn over te stappen op globaal denken. Als we díe eerdere stappen kunnen zetten kunnen we ons ook globaal verenigen. De klimaatcrisis dwingt ons daartoe.  Kan Jack (ik weet alleen zijn voornaam) niet eens met Aboutaleb (ik weet alleen zijn achternaam) om de tafel gaan zitten voor een collegiaal gesprek? Of doen burgemeesters dat al zonder dat wij dat weten? De burgemeester van de stad met het grootste aantal nationaliteiten kan vast wel iets vertellen over de kwaliteiten die nodig zijn om een inclusieve samenleving op stedelijk niveau te onderhouden. En kan er dan een plaatselijke tv zender komen en hiervan verslag doen? En als de burger-vader dan op tv zou komen, mogen de orthodox christelijke kinderen daar dan wel naar kijken?  Komen we ooit los van dat afschuwelijke Ons Soort Mensen gedoe. Ik heb een gerucht gehoord dat de orthodoxe christenen hun vrouwtjes (‘nee hoor dat is niet geringschattend, dat bedoelen wij liefkozend’) willen inzetten om hun gezamenlijk kindertal uit te breiden. Was het niet die meneer met dat snorretje die 80 jaar geleden de vrouwen liet inzetten om de eigen prachtige soort groot en sterk te maken. Vooral groot in aantal? Die ervoor zou zorgen dat ‘t  ‘Reich’ voldoende ‘Raum’ zou krijgen. We hebben gezond nationalisme nodig: belasting betalen is de eerste eis. Ook het Koninklijk Huis. Gezond nationalisme is trots zijn op elkaar, op Rotterdam, de architectuur, al die leuke diverse mensen die daar wonen, op de bibliotheken, de universiteit, ‘t conservatorium, de musea, theaters, culturele café’s.  We houden het samen met belastingsgeld in stand. We hebben mensen nodig die in staat zijn zich te verbinden, die een natuurlijke harmoniserende invloed willen uitoefenen. Om een inclusieve samenleving te realiseren hebben we veel mensen nodig die zich gevoelsmatig willen verbinden. Ook u. De tijd dringt.